Hoe vaak denk je niet: “Dat had ik nu altijd al eens willen doen!” Waarschijnlijk net als alle andere mensen gewoonweg te vaak.
Vanuit deze gedachte is DitWilJeDoen ontstaan. DitWilJeDoen is een bedrijf in oprichting; wij zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam (nr. 24481211). Wij streven ernaar om, via onze website, niet-alledaagse activiteiten eenvoudig bereikbaar te maken.
Wij hebben niet de ambitie om zelf activiteiten te gaan organiseren. Wij streven ernaar om op termijn voldoende inkomsten te genereren uit advertenties van de verschillende aanbieders en van bedrijven die graag geassocieerd willen worden met de activiteiten en funsports die DitWilJeDoen bereikbaar maakt.